imagen portada

Visualització de contingut web

Presentació

La Direcció General de Reformes Democràtiques exerceix les competències de promoció dels drets i llibertats fonamentals reconeguts en la Constitució i en la resta de l'ordenament jurídic, i l'impuls de les mesures que contribuïsquen a la recuperació de la Memòria Històrica, les que aprofundisquen en el desenvolupament democràtic i en la instauració de sistemes addicionals d'exigència de responsabilitats polítiques, i les d'ordenació i gestió, de les corresponents a la Generalitat, respecte a les consultes populars i electorals. Així mateix, exerceix les competències derivades de les relacions amb la professió titulada de gestor administratiu.

novetats

Subvencions en matèria de recuperació de la memòria històrica 2018

Per a la promoció de la convivència democràtica i el desenvolupament de drets i llibertats fonamentals a la Comunitat Valenciana.

Dia Europeu de la Mediació 2018 a Castelló de la Plana

Divendres, 2 de febrer de 2018 a les 10 hores.

Dia Internacional en Memòria de les víctimes de l'Holocaust 2018

Dilluns 29 de gener de 2018, a les 18.30 hores.

Dia Europeu de la Mediació 2018

Divendres, 19 de gener de 2018, a la Ciutat de Justícia de València

Més novetats