« Ves enrere

Justícia convoca dues beques per a la realització de pràctiques professionals

Justícia convoca dues beques per a la realització de pràctiques professionals

  • RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen dues beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia.
    • Extracte de la Resolució de 26 de juliol de 2017, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen dues beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia.

    • Extracte de l'acta corresponent a la sessió de 3 d'octubre de 2017, de la Comissió avaluadora de la Convocatòria de dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia (DOGV núm. 8119 de 4 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques).

    • Llistat provisional de puntuacions obtingudes pels aspirants a les beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Reformes democràtiques i Accés a la Justícia.