Visualització de contingut web

Normativa autonómica

  • Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa, Financera y de Organización de la Generalitat, capítulo  XVI,  articulo 57