Presentació

La Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'assistència jurídica gratuïta, mediació, assistència a les víctimes del delicte, ajudes a les víctimes del terrorisme, i dels instruments que aprofundisquen en el desenvolupament democràtic i en la promoció dels drets.
 

novetats

Convocatoria de Beca

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen dues beques per a la...

Jornada sobre els reptes de les associacions de víctimes del terrorisme

Jornada sobre els reptes de les associacions de víctimes del terrorisme ...

Subvencions en matèria de recuperació de la memòria històrica 2018

Per a la promoció de la convivència democràtica i el desenvolupament de drets i llibertats fonamentals a la Comunitat Valenciana.

Més novetats