Presentació

La Direcció General de Reformes Democràtiques exerceix les competències de promoció dels drets i llibertats fonamentals reconeguts en la Constitució i en la resta de l'ordenament jurídic, i l'impuls de les mesures que contribuïsquen a la recuperació de la Memòria Històrica, les que aprofundisquen en el desenvolupament democràtic i en la instauració de sistemes addicionals d'exigència de responsabilitats polítiques, i les d'ordenació i gestió, de les corresponents a la Generalitat, respecte a les consultes populars i electorals. Així mateix, exerceix les competències derivades de les relacions amb la professió titulada de gestor administratiu.

novetats

Convocatoria de Beca

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen dues beques per a la...

Jornada sobre els reptes de les associacions de víctimes del terrorisme

Jornada sobre els reptes de les associacions de víctimes del terrorisme ...

Subvencions en matèria de recuperació de la memòria històrica 2018

Per a la promoció de la convivència democràtica i el desenvolupament de drets i llibertats fonamentals a la Comunitat Valenciana.

Més novetats