Visualització de contingut web

Fòrum sobre justícia i discapacitat

El Fòrum sobre Justícia i Discapacitat és un observatori que s'insereix en el marc del Fòrum de Debat de la Justícia a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de debatre les qüestions que sorgisquen en relació amb el funcionament de l'Administració de justícia, i com un espai que pretén servir de via entre tots els operadors jurídics i la ciutadania. L'objectiu d'aquest observatori és afavorir l'accés de les persones discapacitades i les seues famílies a la Justícia en condicions d'igualtat i garantir la seua protecció jurídica.