Visualització de contingut web

Presentació

La Direcció General de Reformes Democràtiques exerceix les competències de promoció dels drets i llibertats fonamentals reconeguts en la Constitució i en la resta de l'ordenament jurídic, i l'impuls de les mesures que contribuïsquen a la recuperació de la Memòria Històrica, les que aprofundisquen en el desenvolupament democràtic i en la instauració de sistemes addicionals d'exigència de responsabilitats polítiques, i les d'ordenació i gestió, de les corresponents a la Generalitat, respecte a les consultes populars i electorals. Així mateix, exerceix les competències derivades de les relacions amb la professió titulada de gestor administratiu.

novetats

Jornada sobre els reptes de les associacions de víctimes del terrorisme

Jornada sobre els reptes de les associacions de víctimes del terrorisme ...

Subvencions en matèria de recuperació de la memòria històrica 2018

Per a la promoció de la convivència democràtica i el desenvolupament de drets i llibertats fonamentals a la Comunitat Valenciana.

Dia Europeu de la Mediació 2018 a Castelló de la Plana

Divendres, 2 de febrer de 2018 a les 10 hores.

Dia Internacional en Memòria de les víctimes de l'Holocaust 2018

Dilluns 29 de gener de 2018, a les 18.30 hores.

Més novetats