Provisió de llocs (concursos, lliure designació, etc)

Visualització de contingut web

Regularización Mejora de empleo

Després de l'entrada en vigor del Decret 3/2017, la Disposició Tercera preveu un termini de 3 mesos per a sol·licitar l'aplicació del règim del nomenament provisional de la millora d'ocupació al nomenament de funcionari interí d'urgència amb efectes des de la data d'entrada en vigor de l'esmentada norma.

Per això la Direcció General de Funció Pública, facilita el present model per al seu ompliment i tramitació.

SOL·LICITUD DE REGULARITZACIÓ DE MILLORA D'OCUPACIÓ DE FUNCIONARI DE CARRERA (D.T. 3 del Decret 3/2017)

 

INFORMACIÓ SOBRE OMPLIMENT DE LA SOL·LICITUD.

 

Conceptes:

Integració: Es tracta de l'acció i efecte de passar d'un grup de titulació a un cos, escala o APF: Exemple. Estar en el Grup E subalterns s'integra en l'APF-01-01 de subalterns). Esta integració es va realitzar a partir d'octubre de 2013

Enquadrament: és l'acte i efecte en què s'inicia la Carrera Professional Horitzontal. La carrera s'inicia a partir de Gener de 2015.

 

Sol·licitud de regularització de millora d'ocupació.

 

Apartat C:

 

Només s'ompli si al ser anomenat funcionari interí d'urgència ja es trobava integrat en el cos. No esta integrat si a l'octubre de 2013 ja era funcionari interí d'urgència.

 

Apartat D:

 

Integració en el cos: Marcar en el cas que va ser anomenat funcionari interí d'urgència abans d'octubre de 2013.

 

Carrera professional:

Esta enquadrat, si va ser anomenat funcionari interí d'urgència a partir de l'1-01-2015.

No està enquadrat, si va ser anomenat funcionari interí d'urgència abans de l'1-01-2015.