Visualització de contingut web

Oferta d'ocupació pública 2016

 • Relació de categories oferides (2016).

 • CONVOCATÒRIA Cos Superior de gestió de Promoció Lingüística A2-03 Convocatòria 1/16 de 4 llocs de treball del Cos superior de gestió de Promoció Lingüística.

  • ORDRE 13/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 1/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior de gestió de tributs A2-30, convocatòria 2/16.

  • ORDRE 14/2017, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos Superior de Gestió de Tributs A2-30, convocatòria 3/16, promoció interna.

  • ORDRE 15/2017, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 3/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat. 

 • CONVOCATÒRIA Cos superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d'arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 4/16.

  • ORDRE 17/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d'arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 4/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat

 • CONVOCATÒRIA Cos superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d'arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 5/16.

  • ORDRE 14/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d'arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 5/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos d'advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 6/16

  • ORDRE 19/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos d'advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 6/16, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 7/16

  • ORDRE 20/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 7/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 8/16

  • ORDRE 21/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 8/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos auxiliar de l'administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, convocatòria 9/16.

  • ORDRE 22/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos auxiliar de l'administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d'accés lliure i de persones amb diversitat funcional, convocatòria 10/16.

  • ORDRE 23/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d'accés lliure i de persones amb diversitat funcional, convocatòria 10/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 11/16.

  • ORDRE 24/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 11/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnica d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 12/16.

  • ORDRE 25/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 12/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 13/16.

  • ORDRE 26/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, administració pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 13/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior tècnic d'arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 14/16.

  • ORDRE 27/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 14/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior tècnic d'arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional. Convocatòria 15/16.

  • ORDRE 28/2017, de 18 de octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional. Convocatòria 15/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior gestió d'enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d'accés lliure. Convocatòria 16/16.

  • ORDRE 29/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió d'enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d'accés lliure. Convocatòria 16/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d'accés lliure. Convocatòria 17/16.

  • ORDRE 30/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d'accés lliure. Convocatòria 17/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 18/16

  • ORDRE 31/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 18/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior gestió d'enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14- 01, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 19/16.

  • ORDRE 32/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió d'enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14- 01, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 19/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 20/16.

  • ORDRE 33/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 20/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior tècnic de medicina de l'administració, A1-24, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 21/16.

  • ORDRE 34/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de medicina de l'administració, A1-24, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 21/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior tècnic de medicina de l'Administració, A1-24, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 22/16.

  • ORDRE 35/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de medicina de l'Administració, A1-24, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 22/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 23/16.

  • ORDRE 36/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 23/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior gestió en acció social. Escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 24/16.

  • ORDRE 37/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió en acció social. Escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 24/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior gestió d'Administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 25/16.

  • ORDRE 38/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió d'Administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 25/16 corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior gestió Administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn de promoció interna, Convocatòria 26/16.

  • ORDRE 39/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió Administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn de promoció interna, Convocatòria 26/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA Cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, sector administració especial, torn d'accés lliure. Convocatòria 27/16

  • ORDRE 40/2017, 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, sector administració especial, torn d'accés lliure. Convocatòria 27/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.