Visualització de contingut web

Oferta empleo público 2019

 

  • CONVOCATÒRIA 1/19:  Cos superior tècnic de geodèsia i cartografia de l'Administració de la Generalitat, A1-16, sector administració especial, convocatòria 1/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 04/06/2020)
  • CONVOCATÒRIA 2/19: Cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l'Administració de la Generalitat, escala tecnòleg especialista, A1-31-02, sector administració especial, convocatòria 2/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 29/06/2020)

  • CONVOCATÒRIA 3/19: Cos superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l'Administració de la Generalitat, A1-07, sector administració especial, convocatòria 3/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 16/07/2020)

  • CONVOCATÒRIA 4/19: Agrupació professional funcionarial, serveis de suport en agricultura, pesca i medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala peó agrari, APF-04-01, convocatòria 4/19, torn lliure general(Fi termini presentació d'intàncies fins a 16/07/2020)

  • CONVOCATÒRIA 5/19: Cos especialistes en pesca marítima de l'Administració de la Generalitat, C1-07, sector administració especial, convocatòria 5/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 17/07/2020)

  • CONVOCATÒRIA 6/19: Cos d'especialistes en comunicacions i emergències de l'Administració de la Generalitat, C1-11, sector administració especial, convocatòria 6/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 17/07/2020)

  • CONVOCATÒRIA 7/19: Cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 7/19, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 05/08/2020)

  • CONVOCATÒRIA 8/19: Agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, convocatòria 8/19, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 06/08/2020)

  • CONVOCATÓRIA 9/19: Cos tècnic de gestió de projectes d'urbanisme i construcció de l'Administració de la Generalitat, B-08, sector administració especial, convocatòria 9/19, torn de promoció interna específica. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 06/08/2020)