Visualització de contingut web

Oferta d'ocupació pública 2017-2018-2019

 

 • CONVOCATÒRIA 1/18:  Cos superior tècnic de comunicació  i  relacions  informatives  de  l'Administració  de  la  Generalitat,  A1-05,  sector  administració  especial.

  • ORDRE 9/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia,  Interior  i  Administració  Pública,  per  la  qual  es  convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de comunicació  i  relacions  informatives  de  l'Administració de  la  Generalitat,  A1-05,  sector  administració  especial, convocatòria 1/18, torn lliure general, pel sistema de concurs  oposició,  i  procés  d'estabilització  d'ocupació,  corresponents  a  les  ofertes públiques  d'ocupació  de  2017  i 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 2/18: Cos superior tècnic de comunicació  i  relacions  informatives  de  l'Administració  de  la  Generalitat,  A1-05, promoció interna.

  • ORDRE 10/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de comunicació  i  relacions  informatives  de  l'Administració  de  la  Generalitat,  A1-05,  sector  administració  especial, convocatòria  2/18,  torn  de  promoció  interna,  pel  sistema  de  concurs  oposició  i  procés  d'estabilització  d'ocupació,  corresponents  a  l'oferta  publica  d'ocupació  de  2018  per  al  personal  de  l'Administració  de  la  Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 3/18 :cos  superior  tècnic de  tecnologies  de  la  informació  de  l'Administració  de  la Generalitat,  A1-06,  torn lliure general i persones amb diversitat funcional.

  • ORDRE 11/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen  proves  selectives  d'accés  al  cos  superior  tècnic  de  tecnologies  de  la  informació  de  l'Administració  de  la Generalitat,  A1-06,  sector  administració  especial,  convocatòria 3/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional,  pel  sistema  de  concurs  oposició,  corresponents a  l'oferta  pública  d'ocupació  ordinària  de  2017,  per  a personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 4/18 :Cos  superior  tècnic de  tecnologies  de  la  informació  de  l'Administració  de  la Generalitat,  A1-06,  sector  administració  especial,  convocatòria  4/18,  torn  de  promoció  interna

  • ORDRE 12/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen  proves  selectives  d'accés  al  cos  superior  tècnic  de  tecnologies  de  la  informació  de  l'Administració  de  la Generalitat,  A1-06,  sector  administració  especial,  convocatòria  4/18,  torn  de  promoció  interna,  pel  sistema  de  concurs  oposició,  corresponents  a  l'oferta  pública  d'ocupació  ordinària  de  2017,  per  a  personal  de  l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 5/18: Cos superior de gestió en  tecnologies  de  la  informació  de  l'Administració  de  la Generalitat,  A2-02, torn lliure general i persones amb diversitat funcional.

  • ORDRE 13/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en  tecnologies  de  la  informació  de  l'Administració  de  la Generalitat,  A2-02,  sector  administració  especial,  convocatòria 5/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional,  pel  sistema  de  concurs  oposició,  corresponents  a  l'oferta  pública  d'ocupació  ordinària  de  2017,  per  a personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 6/18: cos superior de gestió en  tecnologies  de  la  informació  de  l'Administració  de  la Generalitat,  A2-02, promoción interna.

  • ORDRE 14/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en  tecnologies  de  la  informació  de  l'Administració  de  la Generalitat,  A2-02,  sector  administració  especial,  convocatòria  6/18,  torn  de  promoció  interna,  pel  sistema  de  concurs  oposició,  corresponents  a  l'oferta  pública  d'ocupació  ordinària  de  2017,  per  a  personal  de  l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 7/18: cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'Administració de la Generalitat, A2-13, torn lliure general i persones amb diversitat funcional.

  • ORDRE 15/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'Administració de la Generalitat, A2-13, sector administració especial, convocatòria 7/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta pública d'ocupació ordinària de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat.