Visualització de contingut web

anuncis generals

ANUNCI GENERAL CONVOCATÒRIES OPE 2015

ANUNCI DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA PER ALS ASPIRANTS A LES CONVOCATÒRIES CORRESPONENTS A L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2015 (DOCV 09-12-2015. NÚM. 7674) ELS EXÀMENS RELATIUS A LES CONVOCATÒRIES D'ACCÉS ALS COSSOS SUPERIORS DELS GRUPS A1 i A2 D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL, TINDRAN LLOC A PARTIR DEL 15 DE SETEMBRE DE 2017.