Visualització de contingut web

Informes anuals queixes

L'article 39.5 del Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'establix que l'òrgan directiu amb competències en matèria de gestió i millora de la qualitat dels serveis elaborarà un informe d'avaluació global de tots els departaments, a fi de comprovar el compliment del tracte d'atenció a la ciutadania i, a la vista dels plans específics de millora de les diferents conselleries, i de l'examen conjunt de la informació estadística i analítica de totes les queixes i suggeriments, n'extraurà les conclusions oportunes a fi de dissenyar accions de millora de la qualitat globals que incorporarà als plans generals de millora de la Generalitat que en cada cas haja d'elaborar.

 

A continuació s'inclouen els enllaços als informes anuals elaborats: