Presentació

La Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública exerceix les funcions en matèria d'inspecció general de serveis, simplificació administrativa, planificació i innovació per a la implementació de noves tècniques d'organització i instruments de treball tendents a la millora de l'eficiència i eficàcia de l'Administració Pública, així com el desenvolupament i aplicació de les diferents eines d'impuls, difusió i gestió del coneixement en l'àmbit de l'Administració.

Novetats

València acull la I Trobada de les Inspeccions Generals de Serveis de les Administracions Públiques espanyoles els dies 20 i 21 de setembre

València acollirà la I Trobada de les Inspeccions Generals de Serveis de les Administracions Públiques espanyoles els dies 20 i 21 de setembre en la Ciutat Administrativa 9´d'Octubre, unes...

Pla de la Inspecció General de Serveis 2018-2019

Publicat el pla d'actuació de la Inspecció de Serveis per als exercicis 2018 i 2019