Visualització de contingut web

Concurs de trasllats i oposicions

 

RESOLUCIÓ DE DATA 6 DE JULIOL DE 2018 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA, DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES, PER LA QUE ES RESOL EL CONCURS ESPECÍFIC CONVOCAT PER RESOLUCIÓ DE 19 DE FEBRER DE 2018 (BOE DE 21 DE MARÇ) PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA FISCAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Annex (relació de adjudicataris)

 

 

Resolució de 12 de juliol de 2018 la Direcció General de Justícia de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es proveeixen pel sistema de lliure designació determinats llocs de treball, conseqüència de la implantació de l'Oficina Fiscal a la Comunitat Valenciana.

 

 

 

PROPOSTA PROVISIONAL D'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS ESPECÍFIC PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA FISCAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA CONVOCAT PER RESOLUCIÓ DE 19 DE FEBRER DE 2018.

 

Publicat el 20 de juny de 2018

 

Annex I: Valoració de mèrits

Annex II : proposta provisional d'adjudicació dels llocs oferits en el concurs específic

 

 

 

PROPOSTA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS DEL CONCURS ESPECÍFIC PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA FISCAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA CONVOCAT PER RESOLUCIÓ DE 19 DE FEBRER DE 2018.

 

Publicat el 14 de juny de 2018

 

 

Sol·licitud inscripció proves selectives Justícia

Cos d'Auxili Judicial de l'Administració de Justícia

Cos de Gestió Processal i Administrativa de l'Administració de Justícia

Cos de Tramitació Processal i Administrativa de l'Administració de Justícia

Cossos especials de Facultatius i d'Ajudants de Laboratori de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses

 

Llistat de resultes del concurs de trasllat 2017

Llistat de resultes del concurs de trasllat convocat per Resolució de 19 de juny de 2017, de la Direcció General de Justícia, per la qual es convoquen a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris dels Cossos i Escales de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial de l'Administració de Justícia en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Llistat de resultes del concurs de trasllat per a la provisió de llocs de treball genèrics en els Instituts de Medicina Legal de la Comunitat Valenciana, per al Cos de Metges Forenses, convocat per Resolució de 5 de juny de 2017.