Visualització de contingut web

Comissions de servici

 

Instrucció de 30 de novembre de 2020, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, sobre provisió de llocs de treball mitjançant comissió de servei.

 
 

 

 

Convocatòria de 14 de juliol de 2020, per la qual s'ofereix en comissió de servei,el lloc vacant singularitzat de Gestion PA Coordinador Fiscalia Provincial de Alacant, entre funcionaris de Gestió PA

 

Termini de sol·licituds: del 16 a el 20 de juliol de 2020, tots dos inclusivament

 

Model de sol·licitud

 

Resolució de la DGJ de  24 de juliol de 2020, per la qual es resol  la convocatòria de data  14 de juliol de 2020, de provisió del lloc vacant singularitzat "Gestió PA Coordinador Fiscalia Provincial d'Alacant" amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei. 

 

 

Convocatòria juliol de 2020, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Annex llocs oferits

 

Termini de sol·licituds: del 27 al 29 de juliol de 2020, tots dos inclusivament


Model de sol·licitud

 

Publicat: 30/07/2020
 
 
 
Termini d'al·legacions: del 31 de juliol al 4 d'agost de 2020, tots dos inclusivament
 
 

Convocatòria agost de 2020, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 12 al 14 de agost de 2020, tots dos inclusivament

 

Model de sol·licitud

 

Publicat: 8/09/2020
 
 
 
Termini d'al·legacions: del 9 a l'11 de setembre de 2020, tots dos inclusivament
 
 
 

Termini de sol·licituds: del 22 al 24 de setembre de 2020, tots dos inclusivament

Model de sol·licitud

 

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei


- Llistat provisional sol·licitants sense destinació.

 

Termini d'al·legacions: de l'1 al 5 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament

 

Resolució de la DGJ de 19 d'octubre de 2020, per la qual es resol definitivament la convocatòria de 21 de setembre de 2020 de provisió de llocs de caràcter temporal, mitjançant comissió de serveis 

 

Convocatòria 7 d'octubre de 2020 per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 8 al 14 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament

 

Model de sol·licitud

 

Publicat: 27/10/2020

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei

-- Llistat provisional sol.licitants sense destinació

- Llistat provisional exclosos

Termini d'al·legacions: del 28 al 30 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament

 

Resolució de la DGJ de 2 de noviembre de 2020 per la cual es resol definitivamente la convocatòria de 7 d'octubre de 2020 de provisió de llocs de caràter termporal mitjançant comissió de serveis

 

Convocatòria 2 de novembre de 2020, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 4 al 6 de novembre de 2020, tots dos inclusivament

Model de sol·licitud

PUBLICAT 3/11/2020

NOTA: De les dues places de TPA que s'ofereixen en el SCPAG de València (secció d'Assumptes Generals) la que porta data d'efectes 3-12-2020 correspon a lloc de treball en HORARI TARD, per la qual cosa els interessats hauran d'identificar en la sol·licitud expressament els llocs per separat amb indicació de si sol·liciten el d'horari vesprada o el d'horari ordinari

Es procedeix a publicar en el següent enllaç l'Annex rectificat amb la indicació del lloc que correspon a HORARI TARD

Annex llocs oferits (rectificat)

 

Publicat: 18/11/2020
 
 
Termini d'al·legacions: del 19 al 23 de novembre de 2020, tots dos inclusivament

 

Resolució de la DGJ de 25 de novembre de 2020 per la cual es resol definitivament la convocatòria de 2 de novembre de 2020 de provisió de llocs de caràter termporal mitjançant comissió de serveis

 

Convocatòria 13 de novembre de 2020 per la qual s'ofereixen en comissió de servei entre Mèdics Forenses. els llocs de Prefectura de Servei de Laboratori i Prefectura de Secció de Biologia del IMLCF de València

Publicat: 26/11/2020

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei
- Llistat provisional sol·licitants sense destinació.

Termini d'al·legacions: del 27 de novembre a l'1 de desembre de 2020, tots dos inclusivament

Resolució de la DGJ de 15 de desembre de 2020 per la qual es resol definitivament la convocatòria de 13 de novembre de 2020 de provisió de llocs de caràcter temporal mitjançant comissió de serveis en el IMLCF de València.
 

 

 

Convocatoria 2 de desembre de 2020 per la cual s'ofereix en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestio PA, Tramitacio PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 3 al 7 de desembre de 2020, tots dos inclusivament

Model de sol·licitud

Publicat: 10/12/2020

- Llistat  provisional places adjudicades en comissió de servei

- Llistat provisional sol.licitants sense deestinació

- Llistat provisional exclosos.

Termini d'al.legacions: del 11 al 15 de desembre de 2020, tots dos inclusivament

Resolució de la DGJ de 21 de gener de 2021 per la qual es resol definitivament la convocatòria de 2 de desembre de 2020 de provisió de llocs de caràcter temporal mitjançant comissió de serveis.

 

Convocatòria 15 de desembre de 2020 per la qual s'ofereixen en comissió de servei entre Mèdics Forenses. els llocs de Mèdic Forense de Psiquiatria dels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses d'Alacant i València

Publicat:  15/12/2020

Publicat: 13/01/2021
 
 
 
Termini d'al·legacions: del 14  al 18 de gener  2021, tots dos inclusivament
 
 
 
 
Termini de sol·licituds: del 5 al  9 de febrer de 2021, tots dos inclusivament
 
 
NOTA: Trobant-se pròxima la resolució definitiva del concurs de trasllats ordinari corresponent a 2020, no es *admiritán les sol·licituds d'aquells funcionaris que havent participat en l'esmentat concurs hagueren obtingut nova destinació definitiva en aquest.
 
Publicat: 17/02/2021