Visualització de contingut web

Comissions de servici

 

 

 

Resolució de 21 de gener de 2020, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 24 al 28 de gener de 2020, tots dos inclusivament

 

Model de sol·licitud

 

Publicat: 31/01/2020

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

- Llistat provisional participants exclosos.

Plazo de alegacions: del 3 al  5 de febrer de 2020, tots dos inclusivament


Resolució de la DGMRADJ de 17 de febrer de 2020, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data  21 de gener de 2020, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.

 

Resolució de 9 de març de 2020, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: de l'11 al 13 de març de 2020, tots dos inclusivament

Model de sol.licitud

Publicat: 18/05/2020

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional participants exclosos.

Termini d'alegacions: del 20 al  22 de maig de 2020, tots dos inclusivament

Resolució de la DGRADJ de 16 de juny de 2020, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 9 de març de 2020, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.

 

Resolució de 22 de juny de 2020, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del  23 al 26 de  juny de 2020, tots dos inclusivament

Model de sol.licitud

NOTA: En l'anterior Annex s'ha omés per error material LA INCLUSIÓ del lloc de TPA del Jutjat de pau d'Aldaia, que quedarà vacant per jubilació del titular. Es procedeix a publicar en el següent enllaç l'Annex rectificat amb els llocs oferits en comissió de servei en el qual s'inclou el citat lloc. S'àmplia el termini de remissió de sol·licituds fins al dia 29 de juny inclusivament. L'enllaç a l'Annex rectificat és el següent:

 

Annex de llocs oferits (Rectificat)

 

Nou termini de sol·licituds: fins a el 29 de juny de 2020, tots dos inclusivament

 

Publicat: 6/07/2020
 
 
 
Termini d'al·legacions: del 7 a el  9 de juliol de 2020, tots dos inclusivament
 
 

Convocatòria de 14 de juliol de 2020, per la qual s'ofereix en comissió de servei,el lloc vacant singularitzat de Gestion PA Coordinador Fiscalia Provincial de Alacant, entre funcionaris de Gestió PA

 

Termini de sol·licituds: del 16 a el 20 de juliol de 2020, tots dos inclusivament

 

Model de sol·licitud

 

Resolució de la DGJ de  24 de juliol de 2020, per la qual es resol  la convocatòria de data  14 de juliol de 2020, de provisió del lloc vacant singularitzat "Gestió PA Coordinador Fiscalia Provincial d'Alacant" amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei. 

 

 

Convocatòria juliol de 2020, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Annex llocs oferits

 

Termini de sol·licituds: del 27 al 29 de juliol de 2020, tots dos inclusivament


Model de sol·licitud

 

Publicat: 30/07/2020
 
 
 
Termini d'al·legacions: del 31 de juliol al 4 d'agost de 2020, tots dos inclusivament
 
 

Convocatòria agost de 2020, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 12 al 14 de agost de 2020, tots dos inclusivament

 

Model de sol·licitud

 

Publicat: 8/09/2020
 
 
 
Termini d'al·legacions: del 9 a l'11 de setembre de 2020, tots dos inclusivament
 
 
 

Termini de sol·licituds: del 22 al 24 de setembre de 2020, tots dos inclusivament

Model de sol·licitud

 

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei


- Llistat provisional sol·licitants sense destinació.

 

Termini d'al·legacions: de l'1 al 5 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament

 

Resolució de la DGJ de 19 d'octubre de 2020, per la qual es resol definitivament la convocatòria de 21 de setembre de 2020 de provisió de llocs de caràcter temporal, mitjançant comissió de serveis 

 

Convocatòria 7 d'octubre de 2020 per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 8 al 14 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament

 

Model de sol·licitud

 

Publicat: 27/10/2020

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei

-- Llistat provisional sol.licitants sense destinació

- Llistat provisional exclosos

Termini d'al·legacions: del 28 al 30 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament

 

Resolució de la DGJ de 2 de noviembre de 2020 per la cual es resol definitivamente la convocatòria de 7 d'octubre de 2020 de provisió de llocs de caràter termporal mitjançant comissió de serveis

 

Convocatòria 2 de novembre de 2020, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 4 al 6 de novembre de 2020, tots dos inclusivament

Model de sol·licitud

PUBLICAT 3/11/2020

NOTA: De les dues places de TPA que s'ofereixen en el SCPAG de València (secció d'Assumptes Generals) la que porta data d'efectes 3-12-2020 correspon a lloc de treball en HORARI TARD, per la qual cosa els interessats hauran d'identificar en la sol·licitud expressament els llocs per separat amb indicació de si sol·liciten el d'horari vesprada o el d'horari ordinari

Es procedeix a publicar en el següent enllaç l'Annex rectificat amb la indicació del lloc que correspon a HORARI TARD

Annex llocs oferits (rectificat)

 

Publicat: 18/11/2020
 
 
Termini d'al·legacions: del 19 al 23 de novembre de 2020, tots dos inclusivament

 

Resolució de la DGJ de 25 de novembre de 2020 per la cual es resol definitivament la convocatòria de 2 de novembre de 2020 de provisió de llocs de caràter termporal mitjançant comissió de serveis