Visualització de contingut web

Comissions de servici

 

 

Resolució d'23 de febrer de 2018, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 26 al 28 de febrer de 2018, ambdós inclosos.

Model sol·licitud

Publicat 1 de març de 2018

-Llistat provisional places adjudicades en comissió de servici.
-Llistat provisional de participants sense destinació.
-Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 2 al 6 de març 2018, ambdós inclosos

Resolució de la DGJ de 8 de març de 2018, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 23/2/2018, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici

 

Resolució de 12 d'abril de 2018, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 16 al 18 d'abrilde 2018, ambdós inclusivament.

Model sol·licitud

Resolució de 17/04/2018 per la qual es rectifica l'Annex de llocs oferits

Annex rectificat

El termini de sol·licituds s'àmplia fins al 23 d'abril de 2018

 

-Llistat provisional places adjudicades en comissió de servici.
-Llistat provisional de participants sense destinació.
-Llistat provisional de participants exclosos.
Termini d'al·legacions: del 9 a l'11 de maig 2018, ambdós inclosos

Resolució de la DGJ de 14/05/2018, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 12/04/2018, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici

 

Resolució de 17 de maig de 2018, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 22 al 24 de maig de 2018, ambdós inclusivament.

Model sol·licitud

Resolució de 21/05/2018 per la qual es rectifica l'Annex de llocs oferits

Annex rectificat

El termini de sol·licituds es manté inalterable

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servici.
- Llistat provisional de participants sense destinació.
- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 29 al 31 de maig de 2018, ambdós inclosos

Resolució de la DGJ de 6 de juny de 2018, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 17/05/2018, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici.

 

Resolució de 25 de maig de 2018, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants en jutjats de nova creació, entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 29 al 31 de maig de 2018, ambdós inclosos.

Model sol·licitud

-Llistat provisional places adjudicades en comissió de servici.
-Llistat provisional de participants sense destinació.
-Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 14 al 18 de juny de 2018, ambdós inclosos

Resolució de la DGJ de 20 de juny de 2018, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 25/05/2018, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici.

 

Resolució de 16 de juliol de 2018, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants (inclosos jutjats de nova creació), entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 20 al 24 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Model sol·licitud

-Llistat provisional places adjudicades en comissió de servici.
-Llistat provisional de participants sense destinació.

Termini d'al·legacions: del 27 al 31 de juliol de 2018, ambdós inclosos

Resolució de la DGJ de 7 de setembre de 2018, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 16/07/2018, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici.


 
Resolució de 25 de juliol de 2018 de la DGJ, per la qual s'oferixen en comissió de servicis, llocs vacants de Gestió Processal i Administrativa en el Jutjat d'Instrucció núm. 2 de València i Jutjat Penal núm. 14 de València, entre funcionaris de Gestió PA

Model de sol·licitud

Termini de sol.licituds del 27 al 31 de juliol de 2018, ambdós inclosos

 -Llistat provisional places adjudicades en comissió de servici.
-Llistat provisional de participants sense destinació.
-Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 3 al 5 de setembre de 2018, ambdós inclosos

Resolució de la DGJ de 19 de setembre de 2018, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 25/07/2018, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici.

 

Resolució de 19 de setembre de 2018, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants  entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 20 al 24 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Model sol·licitud

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servici.
- Llistat provisional de participants sense destinació.
- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 3 al 5 d'octubre de 2018, ambdós inclosos

Resolució de la DGJ de 15 d'octubre de 2018, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 19 de setembre de 2018, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici.

 

Concovatória de 24 d'octubre de 2018, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants  entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 29 al 31 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

Model sol·licitud

NOTA ACLARIDORA (25/10/2018): Per error  s'ha transcrit en l'Annex com a lloc oferit e la província de Castelló el de Gestió PA  en l'Annex figura com a Jutjat de 1a Instància d'Alacant,  quan el dit lloc de Gestió correspon al Jutjat de 1a Instància núm. 7 de Castelló

 

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servici.
- Llistat provisional de participants sense destinació.

 

Termini d'al·legacions: del 6 al 8 de novembre de 2018, ambdós inclosos


Resolució de la DGJ de 9 de noviembre de 2018, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 24 d'octubre de 2018, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici.


Concovatória de 29 de novembre  de 2018, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants  entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 3 al 5 de desembre de 2018, ambdós inclosos.

Model sol·licitud

Resolució de 4/12/2018 per la qual es rectifica l'Annex de llocs oferits

Annex rectificat

El termini de sol·licituds es manté inalterable

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servici.
- Llistat provisional de participants sense destinació.
- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 11 al 13 de desembre de 2018, ambdós inclosos

Resolució de la DGJ de 18 de desembre de 2018, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 29 de novembre de 2018, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici.

 

Resolució d'7 de gener de 2019, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 9 al 11 de gener de 2019, ambdós inclosos.

Model sol·licitud

Publicat 14-1-2019

 

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

 

Termini d'al·legacions: del 15 al 17 de gener de 2019, tots dos inclusivament

 

Resolució de la DGJ de 28 de gener de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 7 de gener de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici.

 

Resolució d'17 de gener de 2019, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 21 al 24 de gener de 2019, ambdós inclosos.

Model sol·licitud

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servici.
- Llistat provisional de participants sense destinació.
- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 8 al 12 febrer de 2019, ambdós inclosos

Resolució de la DGJ de 14 de febrer de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 17 de gener de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici.