Visualització de contingut web

Comissions de servici

 

Concovatória de 24 d'octubre de 2018, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants  entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 29 al 31 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

Model sol·licitud

NOTA ACLARIDORA (25/10/2018): Per error  s'ha transcrit en l'Annex com a lloc oferit e la província de Castelló el de Gestió PA  en l'Annex figura com a Jutjat de 1a Instància d'Alacant,  quan el dit lloc de Gestió correspon al Jutjat de 1a Instància núm. 7 de Castelló

 

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servici.
- Llistat provisional de participants sense destinació.

 

Termini d'al·legacions: del 6 al 8 de novembre de 2018, ambdós inclosos


Resolució de la DGJ de 9 de noviembre de 2018, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 24 d'octubre de 2018, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici.


Concovatória de 29 de novembre  de 2018, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants  entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 3 al 5 de desembre de 2018, ambdós inclosos.

Model sol·licitud

Resolució de 4/12/2018 per la qual es rectifica l'Annex de llocs oferits

Annex rectificat

El termini de sol·licituds es manté inalterable

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servici.
- Llistat provisional de participants sense destinació.
- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 11 al 13 de desembre de 2018, ambdós inclosos

Resolució de la DGJ de 18 de desembre de 2018, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 29 de novembre de 2018, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici.

 

Resolució d'7 de gener de 2019, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 9 al 11 de gener de 2019, ambdós inclosos.

Model sol·licitud

Publicat 14-1-2019

 

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

 

Termini d'al·legacions: del 15 al 17 de gener de 2019, tots dos inclusivament

 

Resolució de la DGJ de 28 de gener de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 7 de gener de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici.

 

Resolució d'17 de gener de 2019, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 21 al 24 de gener de 2019, ambdós inclosos.

Model sol·licitud

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servici.
- Llistat provisional de participants sense destinació.
- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 8 al 12 febrer de 2019, ambdós inclosos

Resolució de la DGJ de 14 de febrer de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 17 de gener de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, per mitjà de comissió de servici.

 

Resolució de 22 de febrer de 2019, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 27 de febrer al 1 de març de 2019, ambdós inclosos.

Model sol·licitud

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

Termini d'al·legacions: del 5 al 7 de març de 2019, tots dos inclusivament

Resolució de la DGJ de 13 de març de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 22 de febrer de 2019, de provisió  mitjançant comissió de servei d'un lloc de Tramitació en la Fiscalia Provincial d'Alacant.

 

Convocatòria de 5 de març de 2019, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 8 al 12 de març de 2019, tots dos inclusivament.
Model de sol·licitud

Publicat el 8/03/2019

NOTA: S'han inclòs noves places en l'Annex de llocs oferits en Comissió de Servei (les corresponents als Jutjats penals 17 i 18 de València en ocasió del seu trasllat des de les seues actuals seus a Paterna i Torrent a València, ampliant-se el termini de sol·licituds fins al 13 de març inclusivament. L'enllaç a l'Annex rectificat és el següent:

Annex amb inclusió d'altres llocs també oferits.

Resolució de 11/03/2019 per la qual es rectifica l'Annex de llocs oferits

Annex rectificat

El termini de sol·licituds roman inalterable

 - Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 26 al  28 de març de 2019, tots dos inclusivament

Resolució de la DGJ d'1 d'abril de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 5 de març de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.

 

Resolució de 30 d'abril de 2019, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 6 al 8 de maig de 2019, tots dos inclusivament

Model de sol·licitud

Publicat el 2/05/2019

NOTA: En l'anterior Annex s'ha inclòs per error material el lloc de *TPA del Jutjat del Mercantil núm. 3 de València que ja està cobert i que per tant queda exclòs d'aquest. Les sol·licituds d'aquest lloc es tindran per no presentades, mantenint-se el termini de remissió de sol·licituds fins al dia 8 de maig inclusivament. L'enllaç a l'Annex rectificat és el següent:

Resolució de 2/05/2019 per la qual es rectifica l'Annex de llocs oferits

Annex de llocs oferits (Rectificat)

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 23 al  27 de maig de 2019, tots dos inclusivament

Resolució de la DGJ de 29 de maig de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 30 d'abril de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.

 

Resolució de 6 de juny de 2019, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA.

 

Termini de sol·licituds: del 10 al 12 de juny de 2019, tots dos inclusivament

Model de sol·licitud

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 17 al 19 de juny de 2019, tots dos inclusivament