Visualització de contingut web

Comissions de servici

 

Resolució de 30 d'abril de 2019, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 6 al 8 de maig de 2019, tots dos inclusivament

Model de sol·licitud

Publicat el 2/05/2019

NOTA: En l'anterior Annex s'ha inclòs per error material el lloc de *TPA del Jutjat del Mercantil núm. 3 de València que ja està cobert i que per tant queda exclòs d'aquest. Les sol·licituds d'aquest lloc es tindran per no presentades, mantenint-se el termini de remissió de sol·licituds fins al dia 8 de maig inclusivament. L'enllaç a l'Annex rectificat és el següent:

Resolució de 2/05/2019 per la qual es rectifica l'Annex de llocs oferits

Annex de llocs oferits (Rectificat)

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 23 al  27 de maig de 2019, tots dos inclusivament

Resolució de la DGJ de 29 de maig de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 30 d'abril de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.

 

Resolució de 6 de juny de 2019, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA.

 

Termini de sol·licituds: del 10 al 12 de juny de 2019, tots dos inclusivament

Model de sol·licitud

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 17 al 19 de juny de 2019, tots dos inclusivament


Resolució de la DGJ de 25 de juny de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data  de 6 de junyl de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.

 

Resolució de 12 de juliol de 2019, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA; Tramitació PA y Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 17 al 19 de juliol de 2019, tots dos inclusivament

Model de sol·licitud

Publicat: 26/07/2019
- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.
- Llistat provisional de participants sense destinació.
- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 29 a el  31 de juliol de 2019, tots dos inclusivament

Resolució de la DG de 4 de setembre de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data  de 12 de juliol de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.


Resolució de 6 de setembre de 2019, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA; Tramitació PA y Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 11 al 13 de setembre de 2019, tots dos inclusivament

Model de sol·licitud

Publicat: 19/09/2019

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.
- Llistat provisional de participants sense destinació.
- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 20 a 24 de setembre 2019, tots dos inclusivament


Resolució de la DGJ de 3 d'octubre de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data  6 de setembre de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.

NOTA: Les Comissions de Servei adjudicades per a la provisió de llocs de treball en òrgans judicials de nova creació, es faran efectives a partir de la data de la seua entrada en funcionament.

 

Resolució de 10 d'octubre de 2019, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 16 al 18 d'octubre de 2019, tots dos inclusivament

 

Model de sol·licitud


Publicat: 24/10/2019
- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.
- Llistat provisional de participants sense destinació.
Termini d'al·legacions: del 28 a el  30 d'octubre de 2019, tots dos inclusivament


Resolució de la DGMRADJ de 5 d'e novembre de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data  10 d'octubre de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.

 

Resolució de 12 de novembre de 2019, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 18 al 20 de novembre de 2019, tots dos inclusivament

 

Model de sol·licitud

 

Publicat 28-11-2019

 

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

 

Termini d'al·legacions: del 2 al 4 de desembre de 2019, tots dos inclusivament

 

Resolució de la DGMRADJ de 12 de desembre de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data  12 de noembre de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.

16-12-2019 NOTA: Es rectifica error material en haver publicat els annexos corresponents a l'adjudicació provisional en comptes dels definitius. En l'anterior enllaç apareixen ja publicats correctament els Annexos definitius.

 

Resolució de 12 de desembre de 2019, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 16 al 18 de desembre de 2019, tots dos inclusivament

 

Model de sol·licitud

 

Publicat 20-12-2019

 

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

 

Termini d'al·legacions: del 23 al 27 de desembre de 2019, tots dos inclusivament

 

Resolució de la DGMRADJ de 10 de gener de 2020, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data  12 de desembre de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.

 

 

Resolució de 21 de gener de 2020, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del 24 al 28 de gener de 2020, tots dos inclusivament

 

Model de sol·licitud

 

Publicat: 31/01/2020

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

- Llistat provisional participants exclosos.

Plazo de alegacions: del 3 al  5 de febrer de 2020, tots dos inclusivament


Resolució de la DGMRADJ de 17 de febrer de 2020, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data  21 de gener de 2020, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.

 

Resolució de 9 de març de 2020, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: de l'11 al 13 de març de 2020, tots dos inclusivament

Model de sol.licitud

Publicat: 18/05/2020

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional participants exclosos.

Termini d'alegacions: del 20 al  22 de maig de 2020, tots dos inclusivament

Resolució de la DGRADJ de 16 de juny de 2020, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 9 de març de 2020, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.

 

Resolució de 22 de juny de 2020, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Termini de sol·licituds: del  23 al 26 de  juny de 2020, tots dos inclusivament

Model de sol.licitud

NOTA: En l'anterior Annex s'ha omés per error material LA INCLUSIÓ del lloc de TPA del Jutjat de pau d'Aldaia, que quedarà vacant per jubilació del titular. Es procedeix a publicar en el següent enllaç l'Annex rectificat amb els llocs oferits en comissió de servei en el qual s'inclou el citat lloc. S'àmplia el termini de remissió de sol·licituds fins al dia 29 de juny inclusivament. L'enllaç a l'Annex rectificat és el següent:

 

Annex de llocs oferits (Rectificat)

 

Nou termini de sol·licituds: fins a el 29 de juny de 2020, tots dos inclusivament

 

Publicat: 6/07/2020
 
 
 
Termini d'al·legacions: del 7 a el  9 de juliol de 2020, tots dos inclusivament
 
 

Convocatòria de 14 de juliol de 2020, per la qual s'ofereix en comissió de servei,el lloc vacant singularitzat de Gestion PA Coordinador Fiscalia Provincial de Alacant, entre funcionaris de Gestió PA

 

Termini de sol·licituds: del 16 a el 20 de juliol de 2020, tots dos inclusivament

 

Model de sol·licitud

 

Resolució de la DGJ de  24 de juliol de 2020, per la qual es resol  la convocatòria de data  14 de juliol de 2020, de provisió del lloc vacant singularitzat "Gestió PA Coordinador Fiscalia Provincial d'Alacant" amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei. 

 

 

Convocatòria juliol de 2020, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Annex llocs oferits

 

Termini de sol·licituds: del 27 al 29 de juliol de 2020, tots dos inclusivament


Model de sol·licitud

 

Publicat: 30/07/2020
 
 
 
Termini d'al·legacions: del 31 de juliol al 4 d'agost de 2020, tots dos inclusivament