Visualització de contingut web

Borsa de Treball

"Resolució de 16 d'abril de la Direc. General de Justícia, aprovant la Constitució provisional de Borsa de Treball, per a la provisió temporal de llocs del Cos de Metges Forenses de l'Administració de Justícia en els Instituts de Medicina Legal de la Comunitat Valenciana"

Publicat el 19 d'abril de 2018

"Annex I" (Admesos)

Alacant

Castelló

València

"Annex II" (Exclosos)

Alacant

Castelló

València

 

 

 

Ordre 3/2011, de 21 de setembre de 2011, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, sobre selecció i nomenament de funcionaris interins per a cobrir llocs dels cossos de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'administració de justícia en la Comunitat Valenciana.

 

RESOLUCIÓ DE 8 DE FEBRER DE 2016, DE LA DIRECTORA GENERAL DE JUSTÍCIA, PER LA QUAL NOMENA LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I SEGUIMENT PREVISTA PER L'ORDRE 3/2011, DE 21 DE SETEMBRE, DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL, SOBRE SELECCIÓ I NOMENAMENT DE FUNCIONARIS INTERINS PER A COBRIR LLOCS DELS COSSOS DE METGES FORENSES, GESTIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA, TRAMITACIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA I AUXILI JUDICIAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Resolució de 8 de febrer de 2016

 

Publicitat de les Borses de Treball dels cossos de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'administració de justícia en la Comunitat Valenciana.

Llistats a data  19 de febrer de 2020

 

Constitució definitiva de borses de treball per a la provisió temporal de llocs de treball dels cossos de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'Administració de Justícia en la Comunitat Valènciana (Motius d'Exclusió).

Annex I: Admesos en la borsa de treball

Annex II: No admesos en la borsa de treball per no obtindre puntuació suficient