Visualització de contingut web

Voluntaris

Poden formar part d'una ALVPC tots aquells ciutadans, majors d'edat o menors amb autorització, que estiguen disposats a col·laborar en les activitats pròpies dels servicis de Protecció Civil.


Per a ingressar en una ALVPC, els passos que han de dur-se a terme són els següents:

  • Omplir la sol·licitud que se li entregarà a la seu de l'Agrupació o al mateix Ajuntament.
  • Conéixer el Reglament de l'organització i signar la seua acceptació.
  • Superar les proves d'aptitud psicològiques, físiques i de coneixements.

La relació dels voluntaris amb el municipi s'entén com a col·laboració gratuïta i desinteressada.
El voluntari té dret a estar assegurat contra els possibles risc derivats de la seua actuació, per la qual cosa disposarà d'una assegurança d'accidents que garantirà les prestacions mèdiques i les indemnitzacions corresponents en els casos d'accidents i les seues conseqüències.

La col·laboració de la Generalitat amb els Ajuntaments en el foment de les ALVPC se centra en:

  • Xarrades de formació
  • Ajudes i subvencions
  • Assessorament tècnic