Visualització de contingut web

Procediments

De forma transversal i coordinant-se amb la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, la Subdirecció General del Gabinet Tècnic, exerceix en l'àmbit d'aquesta Conselleria com a Unitat d'Igualtat, realitzant, entre altres, les funcions següents: assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere; fomentar i assegurar l'ús de llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes elaborats en la Conselleria.

 

  • Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere. Model d'informe.

 

  • Fomentar i assegurar l'ús de llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes elaborats per la Conselleria.