Detall Notícia

La Generalitat amplia al 50 % el treball no presencial de les seues plantilles

12/01/2021

- La resolució, que entra en vigor aquest mateix dimarts, garanteix la prestació dels serveis assistencials i d'atenció al público


El 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) ha publicat aquest dimarts la resolució de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública que adequa les mesures excepcionals als centres de treball de la Generalitat amb motiu de la COVID-19.

La directriu, que entra en vigor aquest mateix dia, modifica parcialment el que s'estableix en la resolució del 20 d'octubre passat, de manera que el percentatge de plantilla que podrà acollir-se, com a màxim, al treball no presencial en els centres de la Generalitat augmenta del 30 % al 50 %.

Seran les sotssecretaries de cada conselleria, així com els òrgans que ostenten la direcció superior de personal dels respectius ens públics, les que organitzen els torns rotatoris presencials i no presencials del personal a càrrec seu.

Aquesta mesura es prolongarà durant el temps necessari que requerisquen les noves circumstàncies de la pandèmia a fi de garantir tant la salut dels treballadors i treballadores del sector públic autonòmic, com la correcta i completa prestació dels serveis.

Per aquest últim motiu, la resolució exclou de les modalitats de treball no presencial el personal dependent dels serveis socials o sociosanitaris, el personal que tinga la consideració de servei essencial d'intervenció, així com el personal de la resta d'unitats administratives que han estat prestant serveis essencials de manera presencial des de l'inici de la crisi sanitària. També tenen aquesta consideració aquells llocs d'atenció al públic.