Detall Notícia

El Consell aprova l'oferta d'ocupació pública de 2020 que inclou 1.322 places en unes oposicions que es convocaran en un termini màxim de dos anys

20/11/2020

- Un total de 782 llocs seran per al torn lliure i els 553 restants es destinaran a promoció interna per a reduir la temporalitat en l'Administració valenciana


El Ple del Consell ha aprovat el Decret d'oferta d'ocupació pública (OPE) de 2020 que preveu un total de 1.322 places, 782 de les quals seran per al torn lliure i les 540 restants es destinaran a promoció interna, amb l'objectiu de reduir la temporalitat en l'Administració valenciana.

L'OPE preveu convocatòries per a 30 cossos i escales, que inclouen des de tècnics d'administració general fins a auditors; periodistes; enginyers industrials, agrònoms, informàtics i d'obres públiques; així com arquitectes, psicòlegs, administratius, científics investigadors, especialistes en estadística i en atenció sociosanitària, entre d'altres.

A més, el mateix decret de l'OPE preveu que la Generalitat estiga obligada al fet que els processos de selecció ?les oposicions? es duguen a terme en un termini no superior als dos anys des de l'aprovació d'aquests.

L'OPE s'ha dissenyat d'acord amb el que estableix la Llei de pressupostos generals de l'Estat de 2018, que fixa una taxa de reposició del 100 % per als sectors considerats prioritaris i d'un 75 % per a la resta. En aquesta també es reserva més d'un 7 % del total de les places per a ser cobertes entre persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

A més, l'OPE inclou mesures per a fomentar la igualtat de gènere, perquè les convocatòries inclouran com a criteri de desempat ?abans del sorteig o primera lletra del cognom? la resolució en favor de la dona en el cas que el sexe femení estiguera infrarepresentat dins del col·lectiu de persones que formen part del cos o escala que és objecte de la convocatòria.

L'OPE de 2020 s'uneix al programa de reclutament dissenyat per a renovar l'Administració valenciana, que es va iniciar en 2016, que preveu la incorporació de nous funcionaris per a evitar el col·lapse de la funció pública a causa de l'envelliment de les plantilles.

Per això, per a la darreria de 2020, i al llarg del 2021, està prevista la posada en marxa de 221 processos selectius en els quals s'oferiran 4.902 places corresponents a les OPE dels anys 2017, 2018 i 2019.

Arxius relacionats