Detall Notícia

El Consell signa un conveni amb el Govern per a crear la comissió mixta entre la Generalitat i els lletrats de l'Administració de Justícia

16/10/2020

- Serà l'òrgan de col·laboració entre institucions per a millorar la gestió dels mitjans personals i materials dels jutjats valencians


El Ple del Consell ha aprovat la signatura d'un conveni amb el Ministeri de Justícia pel qual es crea la comissió mixta entre la Generalitat i els lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ) destinats en els jutjats de la Comunitat Valenciana.

Aquest conveni, que tindrà una duració de quatre anys i serà prorrogable per quatre més, substituirà el que es va signar l'any 2009 amb el mateix propòsit, el qual es declara resolt.

La comissió mixta entre la Generalitat i els lletrats de l'Administració de Justícia destinats a la Comunitat Valenciana serà l'òrgan de col·laboració i cooperació per a millorar la gestió dels mitjans personals i materials dels jutjats valencians, la gestió dels quals correspon a la Conselleria de Justícia, però en la qual els LAJ tenen un paper fonamental com a responsables de l'organització diària dels tribunals.

D'aquesta manera, el conveni estableix que la comissió coneixerà la planificació i les actuacions del personal al servei de l'Administració de Justícia que duga a terme la Conselleria de Justícia.

A més, farà un seguiment dels projectes per a la modernització i la informatització dels tribunals en aquells àmbits que siguen competència dels LAJ en les seues funcions com a directors tecnicoprocessals.

A més, la comissió farà un seguiment de la planificació i el contingut de les activitats formatives dirigides al personal al servei de l'Administració de Justícia i també impulsarà la posada en funcionament de la nova oficina judicial mitjançant el disseny, la creació i l'organització dels serveis comuns processals i de les unitats processals de suport directe.
La comissió mixta estarà copresidida pels titulars de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.