Detall Notícia

La Generalitat adquireix el Palau de Justícia d'Ibi per un valor de 2 milions d'euros

31/07/2020

- Després de 14 anys s'ha resolt el conflicte creat per anteriors governs de l'Administració de Justícia de la Generalitat


La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni han fet efectiva aquest divendres, amb la signatura de les escriptures davant de notari, la compra del Palau de Justícia del municipi alacantí d'Ibi per un valor de 2.052.441 euros, IVA inclòs.

Amb aquest tràmit, es formalitza la compra de l'immoble a l'Ajuntament d'Ibi. La Generalitat ha complit amb les obligacions derivades de la proposta d'addenda de 2012, de conformitat amb la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

El preu de la compravenda ascendeix a 2.052.441 euros (IVA inclòs) i ha sigut abonat amb les quantitats pagades durant el període d'arrendament 2012-2020. L'última quota corresponent a l'exercici de 2020 es liquidarà per un import de 577.370 euros, IVA inclòs.

La Conselleria de Justícia ha tancat així un conflicte que durava des de 2006, creat pels anteriors responsables de la Conselleria. Gràcies al pagament rigorós de les anualitats s'ha permés realitzar l'adquisició directa de la seu judicial alacantina sense cap altre contratemps i com estava estipulat en el conveni formalitzat fa 14 anys.

A més, permet al Govern Valencià passar a ser el propietari del Palau de Justícia, un edifici capaç de respondre a les necessitats del municipi d'Ibi.

Antecedents

El juliol de 2006, la Generalitat i l'Ajuntament d'Ibi van subscriure un conveni de col·laboració en virtut del qual el municipi va córrer amb les despeses d'edificació del Palau de Justícia. Una vegada posat l'immoble a disposició de la Conselleria de Justícia, una addenda va fixar la contraprestació corresponent.

L'edifici va ser lliurat en 2009, però el Govern de la Generalitat d'aleshores va incomplir la seua part de l'acord, no va signar el document pendent i va rebutjar pagar cap quantitat per l'ús de l'immoble. En 2012, el que fora director general de Justícia va remetre a l'Ajuntament d'Ibi una proposta d'arrendament amb opció a compra que va ser acceptada per la corporació municipal. No obstant això, la Conselleria tampoc va complir i va seguir sense abonar cap quantitat per l'ús de l'edifici.

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va condemnar la Conselleria a complir aquella proposta d'arrendament amb opció de compra i abonar la inversió a l'Ajuntament d'Ibi.

L'actual Consell va reactivar en 2016 l'expedient d'opció de compra de la seu judicial, derivat del conveni formalitzat el juliol de 2006 per a dur a terme aquesta adquisició que ara es fa realitat.