Detall Notícia

El Consell aprova un decret amb mesures extraordinàries per als serveis essencials d'Emergències que actuen enfront de la COVID-19

27/03/2020

- L'objectiu és estendre al personal d'Emergències les mesures extraordinàries aplicades als recursos sanitaris
- Es pretén garantir l'operativitat del Pla territorial d'emergències de la ComunitatEl Ple del Consell ha aprovat un decret en el qual es disposen mesures extraordinàries que s'aplicaran als serveis essencials d'intervenció involucrats en la gestió de l'emergència causada per la pandèmia per coronavirus COVID-19.

Aquestes mesures afectaran, en concret, el personal del telèfon d'Emergències 112 Comunitat Valenciana; personal tècnic de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències; el servei de bombers forestals de la Generalitat; personal tècnic de Prevenció d'Incendis Forestals i agents forestals, és a dir, tot el personal que té consideració de servei essencial d'intervenció en els termes establits en la Llei 13/210, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.

L'objectiu de la norma és garantir l'operativitat del Pla territorial d'emergències de la Comunitat Valenciana (PTECV) i estendre les mesures adoptades per als recursos sanitaris als serveis essencials d'emergència previstos en la llei esmentada.

Les mesures recollides en el decret s'aplicaran durant el període de temps que es mantinga activat el PTECV en situació 2 o superior, per a gestionar les necessitats derivades de l'evolució de la pandèmia, i preveuen, entre d'altres, que el personal realitze funcions diferents de les del seu lloc, categoria o especialitat, per a contribuir en l'assistència o cobertura directa o indirecta de la present contingència per la pandèmia de coronavirus.

El decret també recull altres mesures referides a la jornada de treball i descans del personal, permisos, llicències i vacances, així com reduccions de jornades, que es veuen alterades en funció de les necessitats d'evolució de l'emergència. El decret indica que el personal que, per les seues condicions de salut, siga considerat vulnerable queda exclòs d'aquestes mesures.

Finalment, en el decret també es fa esment de les mesures dirigides a recuperar personal en situació de segona activitat, que podrà sol·licitar la seua reincorporació voluntària al servei actiu, i l'autorització de realitzar contractes d'emergència que resulten imprescindibles per a la gestió adequada de les necessitats de la població de la Comunitat Valenciana.