Detall Notícia

La Conselleria de Justícia i Administració Pública suspén totes les proves de les oposicions mentre dure l'alerta sanitària

17/03/2020

- La suspensió afecta també el calendari i els terminis de les ofertes d'ocupació pública que ja estaven en marxa


La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha suspés totes les proves de les oposicions per a accedir a la funció pública valenciana mentre dure l'alerta sanitària amb motiu de l'expansió del COVID-19. Aquesta suspensió afecta també el calendari i els terminis de les diverses ofertes d'ocupació pública que ja estaven en marxa i que queden, per tant, congelades.

Aquesta mesura es pren de conformitat amb el que disposa la Resolució de mesures excepcionals per als centres de treball dependents de la Generalitat Valenciana signada per la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, aquest dissabte.

En la disposició setena de la Resolució s'estableix que les proves selectives dels processos en curs queden posposades el temps que es considere imprescindible, encara que se'n garanteix, en tot cas, la continuïtat.

A més, la Generalitat aplicarà també el que ordena el Reial decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma que, en l'apartat 1 de la disposició addicional tercera, regula la suspensió dels termes per a tots els tràmits i procediments de les entitats del sector públic, la qual cosa és d'aplicació també per a les oposicions.

En tot cas, en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, els serveis de funció pública van avançant treball de nomenament de membres de tribunals, realització de temaris, formació en línia així com altres tràmits que poden fer-se per via telemàtica o amb el personal imprescindible perquè els processos es puguen reprendre quan ho autoritzen les autoritats sanitàries.