Detall Notícia

El Consell i l'Ajuntament de l'Eliana organitzen cursos de formació de consumidors per a convertir-se en experts en l'ús de la pólvora

14/02/2020

- La formació va dirigida a la conscienciació ciutadana dels possibles riscs d'una utilització inadequada d'artificis pirotècnics
- Fins ara, un total de 36.284 persones han obtingut la certificació com a experts en l'ús d'articles pirotècnics



El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i l'Ajuntament de l'Eliana per a l'organització de cursos de formació de consumidors reconeguts com a experts (CRE) per a l'ús d'articles pirotècnics.

La formació va dirigida i orientada a la conscienciació ciutadana dels possibles riscos que es poden derivar d'una utilització inadequada dels productes pirotècnics. També a la prevenció, l'articulació i la divulgació dels protocols d'actuació en cas d'accident durant la celebració de les festivitats religioses, culturals i tradicionals.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública és l'encarregada de desenvolupar les funcions de control i supervisió sobre temari, exàmens, assistència d'alumnes als cursos i qualsevol altra qüestió que considere necessària per a l'aplicació correcta de la normativa vigent sobre la matèria. A més, s'encarregarà de l'expedició del certificat acreditatiu de la formació rebuda.

Per a articular aquests cursos, la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, posa a disposició de l'Ajuntament de l'Eliana una plataforma informàtica accessible a través de la direcció següent: consulteu ací.

Per la seua banda, l'Ajuntament de l'Eliana serà l'encarregat d'organitzar i realitzar els cursos de formació per a l'obtenció de la condició de consumidor reconegut com a expert. Pel que fa a la formació, s'haurà de fer, com a mínim, un curs a l'any, així com la prova avaluadora corresponent.

Aquest conveni, amb vigència de quatre anys, no comporta compromisos de caràcter econòmic imputables als pressupostos de despeses de la Generalitat.

855 cursos de formació

Fins ara s'han subscrit 41 convenis de col·laboració, s'han impartit 855 cursos de formació i un total de 36.284 persones han obtingut la certificació acreditativa com a consumidors reconeguts experts (CRE).

En aquest sentit, la Generalitat posa a disposició dels ciutadans els instruments, mecanismes i eines necessaris per a complir les exigències indicades.

A més, col·labora a fomentar l'especialització dels ciutadans en el maneig d'elements i articles pirotècnics que s'usaran en les festes associades a l'ús d'artificis pirotècnics, així com en la conservació del nostre patrimoni cultural i senyals d'identitat valencians.