Detall Notícia

El Consell acorda tramitar de manera urgent el decret pel qual es crea una comissió per a la modernització de l'Administració pública

15/11/2019

- Aquesta comissió es crea per a impulsar la millora de l'eficiència i la qualitat en la prestació dels serveis públics de la Generalitat


El Consell ha acordat tramitar pel procediment d'urgència el decret pel qual es crea i regula la Comissió Interdepartamental per a la Modernització de l'Administració Pública (CIMAP) de la Generalitat.

Aquesta comissió es crea per a orientar, impulsar i supervisar el disseny i desenvolupament de la política de la Generalitat en matèria de modernització, gestió del coneixement i qualitat dels serveis públics, en l'àmbit de la Generalitat.

Considerant el caràcter estratègic que té la posada en marxa de la comissió interdepartamental per a impulsar la coordinació administrativa, a fi d'avançar en la modernització de l'Administració de la Generalitat, per a la millora de l'eficiència i la qualitat en la prestació dels serveis públics, s'estima procedent proposar al Consell que el projecte siga declarat de tramitació urgent, amb la finalitat d'anticipar, al màxim, la posada en marxa d'aquest òrgan.