Detall Notícia

El Consell autoritza un conveni per a realitzar pràctiques externes en jutjats i tribunals per a alumnes de la UNED

15/11/2019

- Les pràctiques externes serviran per a formar professionals que en un futur pogueren col·laborar o donar servei a l'Administració de justícia


El Consell ha autoritzat la subscripció d'un conveni entre la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, el Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de Justícia i la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) per a la realització de pràctiques externes en jutjats i tribunals.

En aquest conveni també participen les comunitats autònomes de Galícia, Andalusia i Madrid.

L'objecte del conveni és la realització de pràctiques externes per l'alumnat matriculat en la UNED en els jutjats i tribunals de la Comunitat amb la finalitat de formar professionals que en un futur pogueren col·laborar o donar servei a l'Administració de justícia, la qual cosa pot redundar en una qualitat superior d'aquesta i en la prestació d'un millor servei a la ciutadania.

Atés el caràcter estrictament acadèmic i formatiu de les pràctiques, de la seua realització no es deriven, en cap cas, obligacions pròpies d'una relació laboral, ni el seu contingut podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de lloc de treball.

El conveni proposat no tindrà repercussió econòmica en el pressupost de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. A més, la seua activitat no té caràcter contractual, en els termes que preveu l'article 50 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.