Detall Notícia

L'atenció a les víctimes del delicte augmenta un 48,6 % en un any després de la implantació del nou model d'assistència integral

11/02/2019
L"atenció a les víctimes del delicte augmenta un 48,6 % en un any després de la implantació del nou model d"assistència integral

L'assistència a les víctimes del delicte a la Comunitat Valenciana s'ha incrementat en quasi un 50 % en un any des de la implantació i consolidació de la Xarxa d'Oficines d'Atenció a les Víctimes del Delicte (OAVD), que es va posar en marxa el febrer de 2018 des de la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Des de febrer de 2018, aquestes oficines van atendre 21.304 víctimes enfront de les 14.331 assistides en 2017, any en què el servei estava gestionat per la Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció de les Víctimes del Delicte (FAVIDE), la qual cosa suposa un increment del 48,6 %.

La Xarxa d'Oficines s'ha revelat així com un servei públic essencial i necessari durant el primer any de vida gràcies a la implantació d'un nou model d'assistència a les víctimes més pròxim, proper i que ha apostat per l'atenció integral i multidisciplinària.

La Xarxa ha ampliat, significativament, la quantitat de centres d'atenció (de 17 a 26) i el nombre i especialitats dels professionals que integren els equips (de 22 en el cos de lletrats a un equip multidisciplinari de 72 professionals).

"És un bon exemple per a demostrar que aquest Consell s'ha preocupat des del primer dia per posar les persones en l'eix de tota l'acció política i institucional", ha destacat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, durant la presentació del primer balanç d'actuacions.

Al llarg d'enguany, la Conselleria de Justícia culminarà el desenvolupament de la Xarxa fins a arribar als 37 centres d'Atenció a les Víctimes i donar suport en els 36 partits judicials.

"D'aquesta manera no hi haurà una Administració de Justícia ni una assistència a les víctimes de dues velocitats. Independentment del lloc de residència, tots els valencians i valencianes tindran accés als mateixos recursos públics, i més en una situació tan delicada i desagradable com la que es produeix després d'haver patit un delicte", ha manifestat Bravo.

A més, a diferència del sistema anterior, que només disposava de 22 lletrats, la xarxa actual disposa d'especialistes en Psicologia i treballadors i treballadores socials amb l'objectiu d'abordar totes les necessitats de les víctimes del delicte des d'un mateix espai. Aquest equip multidisciplinari està compost per 72 persones, però està previst que en aquest 2019 s'amplie a 128.

Per a la consellera de Justícia es tracta "d'un model únic i pioner a tot Espanya, dissenyat com un servei públic essencial i mitjançant el qual es presta una ajuda integral que no es limita a l'assistència lletrada, sinó que es complementa amb psicòlegs i treballadors socials".

Tots aquests canvis han suposat una transformació qualitativa del servei d'assistència a les víctimes del delicte de la Comunitat Valenciana. Però també una transformació quantitativa: el balanç d'actuacions del primer any des de la posada en marxa del nou model de la Xarxa d'Oficines d'Atenció a les Víctimes del Delicte reflecteix un augment considerable en el nombre d'assistències.

Des de l'1 de febrer fins al 31 de desembre de 2018, les oficines de la Xarxa de la Comunitat Valenciana han assistit un total de 21.304 persones. D'aquestes, s'ha obert expedient i realitzat el seguiment complet a 16.557 víctimes. Les altres 4.747 van ser ateses, però van descartar cedir les seues dades per a propòsits estadístics.

L'augment del nombre d'intervencions és significatiu. En 2017, any en què l'atenció a les víctimes era gestionada per FAVIDE, es van atendre 14.331 víctimes, per la qual cosa en 2018 l'increment produït va ser de 6.973 víctimes, un 48,6 %.

De les 16.557 víctimes assistides, i sobre les quals s'ha realitzat un seguiment, un 80,21 % són dones. La distribució geogràfica és la següent: a Alacant s'ha atés i registrat un total de 6.105 víctimes, a Castelló 2.994 i a València 7.458.

Del total d'assistències que han generat expedients, 14.603 comporten un fet delictiu, i d'aquestes 8.965 són de violència de gènere, la qual cosa suposa un percentatge del 61,36 %.

En conjunt, els i les professionals de la Xarxa han atés 29 dones cada dia com a possibles víctimes d'algun tipus de maltractament.

Bravo ha recalcat que, des de la Conselleria, s'ha posat "una especial sensibilitat i preocupació" per la situació de les víctimes del delicte. "En especial per aquelles que per les seues circumstàncies socials, econòmiques i culturals són més vulnerables al dany patit", ha dit.

Atenció centralitzada

Uns dels principals avantatges del nou model implantat per la Conselleria de Justícia és que l'assistència multidisciplinària (gràcies als equips de lletrats, Psicologia i Treball Social) ha aconseguit minimitzar en gran manera el nombre de víctimes que eren derivades a altres serveis des de les antigues OAVD.

La nova xarxa ha realitzat al llarg de 2018 un total de 6.551 derivacions a altres entitats. En un 33,73 % dels casos a Serveis Socials i en un 19,98 % als centres Dona 24h. Comparat amb les víctimes que van ser derivades en 2017, el descens és destacat.

En 2017 es van efectuar 18.243 derivacions enfront de les 6.551 de l'any passat. Una dada que s'explica per l'increment dels professionals a les oficines que presten una atenció individualitzada i integral, que evita que les víctimes passen d'un servei a un altre.

"Oferim a més víctimes l'ajuda que necessiten a la xarxa d'oficines i, en trobar ací l'assistència, evitem una nova victimització, en aquest cas burocràtica", ha explicat la consellera.

Violència de gènere

La problemàtica de la violència de gènere té un pes fonamental en l'activitat de les OAVD. Del total de les 16.557 assistències que han generat expedients, 14.603 comporten fet delictiu, i d'aquestes 8.965 són de violència de gènere, la qual cosa suposa un percentatge del 61,39 %. En relació amb les dones ateses, el 25,12 % es troba en edats compreses entre 31 i 40 anys i el 19,91 % entre 41 i 50 anys.

"Teníem raó quan defeníem que la Xarxa d'Oficines havia de ser gestionada directament per la Generalitat perquè, a més, s'ha revelat com un instrument molt eficaç per a lluitar contra el terrorisme masclista", ha destacat la consellera de Justícia durant la presentació del balanç.

En general, s'ha incrementat el nombre d'expedients vinculats a l'atenció a víctimes de violència de gènere en un 24,06 % respecte a 2017.
Campanya 'És de justícia, són els teus drets'
Coincidint amb l'aniversari del primer any de funcionament del nou model d'oficines d'Atenció a les Víctimes del Delicte, la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques llança la nova campanya 'És de justícia, són els teus drets' per a donar a conéixer aquest servei públic.
En 2018, la majoria de les víctimes que van acudir a les oficines van ser remeses pels jutjats (un 69,96 %). Destaca que un 7,13 % de les víctimes no han acudit per remissió, sinó directament per iniciativa pròpia. Un altre 4,55 % van acudir remeses per les forces i cossos de seguretat.
"Durem a terme més accions de divulgació de conscienciació perquè la ciutadania (i especialment les dones maltractades) sàpia que ací hi ha tota una Administració que disposa de la vocació i els mitjans i professionals necessaris per a ajudar-los des del primer moment i des de tots els àmbits: el jurídic, el social i el psicològic", ha conclòs Bravo.

Arxius relacionats