Detall Notícia

El Consell crea la comissió que investigarà la desaparició de fons documentals públics durant el període de memòria democràtica

30/11/2018

El Ple del Consell aprova la posada en marxa de la comissió tècnica que farà una investigació sobre la desaparició dels fons documentals públics a la Comunitat Valenciana durant el període de memòria democràtica.

Aquesta iniciativa obeeix al que estableix la Llei 14/2017, que assenyala que en el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta llei es designarà, mitjançant un acord del Consell, a proposta de les conselleries competents en matèria de patrimoni documental i de memòria històrica i democràtica, una comissió tècnica que farà una investigació sobre la desaparició de fons documentals públics a la Comunitat Valenciana durant el període de memòria democràtica. Les conclusions d'aquesta investigació seran públiques.

S'entén per memòria democràtica valenciana la salvaguarda, el coneixement i la difusió de la història de la lluita dels valencians i valencianes pels seus drets i llibertats democràtiques en el període que comprén des de la proclamació de la Segona República Espanyola, el 14 d'abril de 1931, fins a l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana el 10 de juliol de 1982.