Detall Notícia

Justícia registra set fundacions noves en el primer semestre de 2018

09/08/2018

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques té registrades fins hui 724 fundacions a la Comunitat Valenciana. A Alacant hi ha registrades 176 fundacions, a Castelló 88 i a València 460.

En aquesta línia, en el primer semestre de 2018, s'han inscrit set fundacions noves. Concretament, a la província de Castelló se n'han registrat tres, dues de l'àmbit cultural i una de l'àmbit esportiu. A València, s'hi han registrat quatre fundacions noves, dues de l'àmbit assistencial i dues enfocades a la promoció i a la divulgació cultural.

El Consell Autonòmic de Fundacions de la Comunitat Valenciana de l'Associació Espanyola de Fundacions es va constituir formalment el 9 de febrer de 2005 i l'integren les fundacions amb seu a la Comunitat Valenciana, associades a l'Associació Espanyola de Fundacions.

Entre els seus objectius destaquen: articular i enfortir el sector fundacional de la Comunitat Valenciana; promoure el contacte i la col·laboració entre les fundacions; prestar els serveis de forma més pròxima a les fundacions associades, i finalment, incrementar i millorar la relació amb la Generalitat.

Aquestes fundacions poden actuar en àmbits tan diferents com ara la cultura, la docència, el medi ambient, la societat, l'economia, la ciència i l'assistència, entre altres.