Detall Notícia

Els alumnes de la Universitat Internacional de València podran fer pràctiques als jutjats i tribunals de la Comunitat Valenciana

09/02/2018

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de Justícia i la Universitat Internacional de València (VIU) per a fer pràctiques externes als jutjats i tribunals.

Els beneficiaris d'aquesta mesura han d'estar matriculats en l'assignatura de Pràctiques acadèmiques d'estudis oficials de grau i/o màster que imparteix la VIU i sempre de titulacions relacionades amb professionals de l'Administració de justícia.

Aquesta iniciativa pretén contribuir a la formació integral de l'alumnat universitari propiciant-ne una formació que combine teoria i pràctica. A més, resulta interessant per a la formació de professionals que en un futur puguen col·laborar o donar servei a l'Administració de justícia, fet que redundarà en una major qualitat d'aquesta i en la prestació d'un millor servei a la ciutadania.

S'estableixen dues modalitats de pràctiques externes: d'una banda, les pràctiques curriculars, que són les que tenen el seu origen en els diversos plans d'estudis i que són obligatòries per a obtindre la titulació requerida; i, d'una altra, pràctiques extracurriculars.

Aquestes són les que fan els estudiants amb caràcter voluntari durant el període de formació i que, encara que tenint les mateixes finalitats, no estan incloses en els plans d'estudi.

L'accés de l'alumnat a les actuacions judicials es produirà en la mesura que ho permeta la situació del procediment, la seua declaració o no de secret, i sempre quedant salvaguardat el deure de reserva o sigil, i preservada, en tot cas, la identitat de les persones implicades.