NOVETATS

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General Operativa, per la qual es publica la llista d'aspirants declarats aptes i no aptes una vegada efectuada la prova avaluadora de el personal de Servei Específic d'Admissió el dia 2 de desembre de 2020. [ 2020/10895]

 
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General Operativa, per la qual es publica la llista d'aspirants declarats aptes i no aptes una vegada efectuada la prova avaluadora de el personal de Servei Específic d'Admissió el dia 2 de desembre de 2020. [ 2020/10895]

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General Operativa, per la qual es publica la llista d'aspirants declarats aptes i no aptes una vegada efectuada la prova avaluadora de el personal de Servei Específic d'Admissió el dia 2 de desembre de 2020. [ 2020/10895]