NOVETATS

Resolució de la convocatòria de 16 beques per a la realització de pràctiques professionals en la Conselleria de Justícia, Administració Pública

Proposta de Resolució de la comissió avaluadora de la convocatòria de 16 beques per a la realització de pràctiques professionals en la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOGV núm. 8288, de 7 de maig de 2018).