NOVETATS

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 d’octubre de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos per a la prova avaluadora del personal del servei específic d’admissió que s’ha d’efectuar el mes de desembre de 2019