Dia anterior dijous, 10 octubre 2019 Dia següent

Director General de Funció Pública

09:30

Reunió

Reunió amb la Sotssecretaria d'Educació, Eva Coscollà Grau

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

10:00

Reunió

Reunió amb Unió Professional sobre la implantació de la Mediació gratuïta.

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

11:30

Reunió

Reunió amb DG Indústria, Energia i Mines

València (València)

Director General de Funció Pública

12:30

Reunió

Junta de Portaveus de la Mesa General de Negociació (MGN)

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Mesa General de Negociació (MGN)

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotsecretaries

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

13:00

Reunió

Reunió amb la Secretària coordinadora d'Alacant sobre la implantació del procediment de Mediació gratuïta.

Alacant (Alacant)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada "Mediació Intrajudicial Gratuïta un nou escenari"

València (València)