Logo Generalitat


La Generalitat impulsa un nou sistema per a la digitalització de la justícia

  • La Generalitat acorda amb la Comunitat Foral de Navarra la cessió d'ús del sistema de gestió de justícia Avantius, que substitueix l'actual Cicerone
  • El nou sistema de gestió processal permet accedir en temps real a tota la documentació de l'expedient

(03/08/2018) El Ple del Consell ha autoritzat el conveni entre la Generalitat i el Govern de Navarra que permet substituir l'actual sistema de gestió processal de justícia Cicerone pel sistema Avantius, que ha sigut desenvolupat i implantat a la comunitat foral. En la pràctica, aquest acord suposa l'arrancada de la digitalització de la justícia a la Comunitat.

En l'actualitat, l'aplicació de gestió d'ús diari amb què es treballa a les seus judicials de la Comunitat Valenciana és Cicerone. A pesar de les actualitzacions dutes a terme pels responsables informàtics de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, aquest sistema s'ha quedat obsolet, ja que està basat en una arquitectura antiga que condiciona la seua evolució i es mostra insuficient per a la implantació de l'expedient digital.

Davant d'aquestes circumstàncies, la Conselleria de Justícia va iniciar una ronda de visites per a conéixer els diferents sistemes de gestió processal ja implantats en altres comunitats autònomes. De tots els sistemes analitzats, Avantius, el sistema desenvolupat a la Comunitat Foral de Navarra, és el que es considera que s'adapta millor a les necessitats dels òrgans judicials de la Comunitat.

La Generalitat ha triat aquest sistema perquè suposa la gestió integral d'expedients judicials i permet que els diferents òrgans judicials, fiscals o qualsevol altre professional (entitats, hospitals, serveis judicials, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, etc.) puguen accedir a tota la informació i documentació mitjançant un "expedient judicial electrònic únic" que disposa de totes les garanties preceptives de seguretat.

El sistema comprén la totalitat de jurisdiccions: Civil (inclou Mercantil i Família), Penal, Social i Contenciós Administratiu.

A més, disposa dels mòduls especialitzats de Fiscalia, Institut de Medicina Legal, Deganats i Serveis Comuns, Vigilància Penitenciària, Violència sobre la Dona, Jutjats de Menors, Equips Tècnics, Registre Civil i Remissions a CENDOJ (Centre de Documentació Judicial).

Així mateix, s'incorporaran les funcionalitats específiques dels jutjats d'executòria i l'organització de la nova oficina judicial.

Funcionalitats d'Avantius

Entre les principals funcionalitats del sistema Avantius destaquen:

- Permet accedir en temps real a tota la documentació de l'expedient i a presentar nous escrits, amb els deguts controls de seguretat, sense necessitat d'utilitzar l'aplicació del Ministeri (LEXNET). Una funcionalitat que Cicerone no possibilita en aquests moments als operadors jurídics.
- Permet el registre i repartiment de tots els documents presentats davant de l'Administració de Justícia i la tramitació dels assumptes esmentats.
- Habilita l'accés a la informació d'altres oficines i serveis judicials, així com busques d'informació.
- Possibilita l'explotació estadística de la informació registrada.
- Permet validar correctament la identificació de les parts i dels professionals, cosa que evita duplicitats i possibles inconsistències en la informació
- Hi ha un mòdul d'Alertes i Avisos, orientat a tràmits i esdeveniments en expedients com canvis de persones o execucions, que t'alerta sobre els venciments dels terminis.
- Disposa d'un mòdul d'atestats i denúncies que permet que les diligències que duen a terme les Forces i Cossos de Seguretat l'Estat per atestats o denúncies es tramiten de manera telemàtica en totes les seues fases.
- El nou sistema de gestió obligarà a normalitzar tots els models d'escrits de tramitació processal (demandes, exhorts, citacions, etc.), ja que cada procediment té associades unes plantilles comunes, cosa que simplifica la tramitació en els diferents òrgans judicials.

El sistema Avantius està implantat a Navarra i a Cantàbria, i actualment s'està implantant a Aragó.


Pàgina web: http://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat