Detall Notícia

Justícia aposta per potenciar els equips de coordinació de parentalitat als jutjats de la Comunitat Valenciana

20/02/2018

La consellera de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, ha mostrat el seu suport a l'experiència pilot sobre coordinació de parentalitat que s'ha dut a terme durant els últims mesos al partit judicial de València i que s'ha avaluat en el transcurs d'una jornada a la Ciutat de la Justícia de la capital valenciana.

L'experiència es va iniciar al maig de 2017 en un projecte proposat per la directora de l'Institut de Medicina Legal, Elvira Garrido, que, al seu torn, ho va plantejar al Deganat i a la Junta dels Jutges, que van donar el vistiplau a la iniciativa. La coordinació de parentalitat és un procediment que, per ordre d'un jutge de família, serveix per a ajudar les parelles que han acabat la seua relació a canalitzar novament la situació per a evitar nous conflictes i garantir el benestar dels menors implicats.

La coordinació de parentalitat és un mecanisme molt utilitzat als Estats Units i que a Espanya s'està posant en marxa ara a Catalunya. L'experiència demostra que la conflictivitat entre les parelles amb fills que han trencat el seu vincle roman temps després de la resolució judicial.

Tal com ha recordat la consellera, la resolució dels tribunals de família "no sempre és prou per a recompondre el món familiar perdut pels fills afectats". Gabriela Bravo ha explicat que en aquests casos "els tribunals no solen ser capaços de resoldre aquesta problemàtica amb els mitjans d'execució clàssics". En aquest sentit, "les advertències, les multes o fins i tot la intervenció de la força pública són, sovint, decisions que agreugen el problema, no la solució", ha dit Bravo.

En el programa pilot que s'ha dut a terme s'han atés deu famílies que presentaven un elevat nivell de conflicte i que havien de fer front a nombrosos litigis. La majoria dels xiquets d'aquestes famílies presentaven desajustos emocionals i en set dels casos, a més, els menors presentaven rebuig cap al progenitor o progenitora que no en tenia la custòdia. D'altra banda, els xiquets també presentaven desajustos emocionals en els àmbits personal, escolar i social.

De les famílies remeses a l'equip de coordinadors de parentalitat, nou tenien custòdia monoparental i una tenia custòdia compartida. D'aquestes nou, en set casos els fills no mantenien contacte amb un dels progenitors. Després de la intervenció de l'equip psicosocial, ara tots mantenen contacte amb els dos, encara que alguns d'ells continuen en una etapa de revinculació. També es donava la circumstància que el 70 % de les famílies no complien les sentències judicials imposades. Aquesta situació s'ha revertit, ja que després de la intervenció s'estan complint el 100 % de les sentències. A més, s'ha aconseguit que es complisquen les obligacions econòmiques, totalment o parcialment, en la majoria dels casos.

La consellera Gabriela Bravo ha destacat que "la valoració dels professionals sobre aquesta experiència ha sigut molt positiva", perquè aquesta figura complementària "auxilia el propi jutge en benefici de les famílies el vincle de les quals s'ha resolt. Afavoreix que es milloren les relacions, que en l'àmbit d'unes relacions més pacífiques complisquen les resolucions, eviten la conflictivitat entre ells i busquen garantir més benestar al menor".

A causa dels beneficis que s'han aconseguit amb l'experiència pilot, la consellera ha anunciat que el seu departament buscarà "la manera d'augmentar el nombre de professionals que integren els equips psicosocials". En aquest sentit, Bravo ha explicat que se'ls assegurarà "una formació especialitzada mitjançant convenis amb les universitats valencianes que els permeten participar en aquells cursos, seminaris i màsters que se centren en aquesta matèria". En aquest sentit, s'intentarà integrar també els col·legis de psicòlegs de la Comunitat Valenciana.

L'equip de coordinadors de parentalitat que ha participat en l'experiència pilot ha estat format per quatre tècnics de l'Equip Psicosocial dels Jutjats de Família de València adscrit a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de València. També han col·laborat altres agents relacionats amb l'atenció al menor, com psiquiatres, directors d'escoles, especialistes en salut mental infantil i monitors de temps lliure.

Arxius relacionats