Detall Notícia

Bravo trasllada al Poder Judicial la seua preocupació pel funcionament dels jutjats de clàusules sòl

13/11/2017

La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, ha traslladat al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) la seua preocupació per la càrrega de treball que pateixen els jutjats que s'ocupen de les clàusules sòl a la Comunitat Valenciana a pesar que disposen de tots els mitjans necessaris i el personal requerit per l'òrgan de govern dels jutges.

És una situació que es repeteix en la majoria de les comunitats autònomes amb competències en matèria de justícia, segons ha pogut comprovar la consellera en la reunió que aquest dilluns ha celebrat la Comissió de Coordinació per al Seguiment i l'Avaluació del Pla d'Especialització de Jutjats en Clàusules Sòl a la seu del CGPJ.

El consell ha traslladat, no obstant això, a les comunitats la seua satisfacció perquè el sistema de jutjats especialitzats funciona i la seua intenció de mantindre'l. Bravo, no obstant això, ha mostrat el seu desconcert davant d'aquestes afirmacions: "Hi ha dues realitats", ha explicat la consellera, "d'una banda el consell ens diu que els jutjats encarregats de les demandes de les clàusules sòl funcionen; d'altra banda, està la realitat que ens fan arribar els degans, els operadors judicials i la sala de govern dels jutges, que ens continuen reclamant més mitjans. Per això li demanem al consell que ens aclarisca què passa i ens diga què es farà per a remeiar-ho".

La proposta actual del CGPJ sobre els jutjats especialitzats en clàusules sòl finalitza el pròxim 31 de desembre, per la qual cosa ha d'elaborar una nova proposta i traslladar-la al Ministeri de Justícia i a les comunitats autònomes.

La consellera Bravo ha demanat al Consell un full de ruta que determine la càrrega de treball que hauran d'assumir els jutges i una previsió per a conéixer els mitjans de personal que es necessitaran. Per la seua banda, l'òrgan de govern dels jutges ha reconegut que les comunitats han complit amb l'esforç que se'ls va requerir en forma de funcionaris en aquesta primera fase de posada en marxa dels jutjats de clàusules sòl. En aquest sentit, la consellera ha recordat que el Govern Valencià està disposat a facilitar tots els recursos materials i de personal que li siguen sol·licitats.

Aquests jutjats especialitzats es van posar en marxa en virtut de l'Acord del 25 de maig de 2017, de la Comissió Permanent del CGPJ, pel qual es concentraven en tres òrgans judicials valencians (un per província) totes les possibles demandes sobre clàusules sòl. L'acord incloïa un annex en què s'especificaven les necessitats de personal que necessitaven aquests nous jutjats. Aquest document va ser remés pel CGPJ a la Generalitat, a petició de la Direcció General de Justícia, el 30 de maig de 2017.

D'aquesta manera, al jutjat de 1a Instància número 5 d'Alacant es van destinar quatre funcionaris a jornada completa (un gestor, dos tramitadors i un auxiliar) així com els mitjans necessaris per a aquests. Aquest personal va prendre possessió el 6 de juny, és a dir, cinc dies hàbils després d'haver rebut la comunicació del CGPJ.

En el cas de València, el jutjat triat per a dedicar-se en exclusiva a les clàusules sòl va ser el de 1a Instància número 25, al qual es van enviar cinc funcionaris a jornada completa (dos gestors, dos tramitadors i un auxiliar judicial) que es van incorporar als seus llocs el 5 de juny, és a dir, quatre dies hàbils després d'haver rebut l'annex de l'òrgan de govern dels jutges. Junt amb ells es van disposar els mitjans materials que necessitaven per al seu treball, així com els que necessitaven el jutge en pràctiques i el lletrat de l'Administració de Justícia de reforç anomenats pel Ministeri.

En el cas de la província de Castelló, el CGPJ no va efectuar cap petició de reforços durant el mes de juny, però el passat 12 de setembre la Conselleria de Justícia va rebre una comunicació en què se sol·licitava el nomenament de dos funcionaris del cos de tramitació per al jutjat de 1a Instància número 6 de Castelló, l'encarregat de les clàusules sòl en aquesta província.

Aquests reforços van accedir als seus llocs de treball el 2 d'octubre, és a dir, després de només 13 dies hàbils des de la comunicació oficial. Posteriorment, el 17 d'octubre, el CGPJ va remetre una altra petició per a nomenar un funcionari del cos d'auxili judicial per a aquest jutjat, que va prendre possessió el passat 3 de novembre, 13 dies hàbils després d'haver rebut la sol·licitud de l'òrgan de govern dels jutges.

Des que entraren en funcionament el passat 1 de juny, els tres jutjats especialitzats en clàusules sòl han ingressat un total de 8.331 assumptes, dels quals 4.719 van ser a València; 3.307, a Alacant, i 805, a Castelló. Fins a la data s'han celebrat 520 vistes (346, a València; 120, a Alacant, i 54, a Castelló) i s'han dictat 291 sentències (162, 177 i 12 respectivament en les províncies esmentades).