Presentació

La Direcció General de Funció Pública exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les corresponents en matèria d'ordenació, selecció, provisió, relacions sindicals, formació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i aprovació, gestió i resolució de les ajudes destinades al finançament dels plans de formació destinats al personal al servei de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Per al desenvolupament de les seues funcions, la Direcció General de Funció Pública s'estructura en les unitats següents:

  • Subdirecció General de Planificació i Règim Jurídic.
  • Subdirecció General de Promoció Professional.

Novetats

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Administración de la Generalitat

72 medidas con las que se pretenden alcanzar diez objetivos en el seno de una política integral para que la Administración valenciana sea un ejemplo de igualdad.

Esborrany avantprojecte de Llei d’Ocupació Pública de la Comunitat Valenciana

Pots consultar en el següent enllaç l'esborrany de l'avantprojecte.

Informe para la modificación de la Ley 10/2010

De 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana

Showing 1 - 5 of 7 results
Items per Page 5
of 2