Web Content Display

Comissions de servici

 

Resolució de 22 de febrer de 2019, per la qual s'oferixen en comissió de servici, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 27 de febrer al 1 de març de 2019, ambdós inclosos.

Model sol·licitud

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

Termini d'al·legacions: del 5 al 7 de març de 2019, tots dos inclusivament

Resolució de la DGJ de 13 de març de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 22 de febrer de 2019, de provisió  mitjançant comissió de servei d'un lloc de Tramitació en la Fiscalia Provincial d'Alacant.

 

Convocatòria de 5 de març de 2019, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 8 al 12 de març de 2019, tots dos inclusivament.
Model de sol·licitud

Publicat el 8/03/2019

NOTA: S'han inclòs noves places en l'Annex de llocs oferits en Comissió de Servei (les corresponents als Jutjats penals 17 i 18 de València en ocasió del seu trasllat des de les seues actuals seus a Paterna i Torrent a València, ampliant-se el termini de sol·licituds fins al 13 de març inclusivament. L'enllaç a l'Annex rectificat és el següent:

Annex amb inclusió d'altres llocs també oferits.

Resolució de 11/03/2019 per la qual es rectifica l'Annex de llocs oferits

Annex rectificat

El termini de sol·licituds roman inalterable

 - Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 26 al  28 de març de 2019, tots dos inclusivament

Resolució de la DGJ d'1 d'abril de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 5 de març de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.

 

Resolució de 30 d'abril de 2019, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 6 al 8 de maig de 2019, tots dos inclusivament

Model de sol·licitud

Publicat el 2/05/2019

NOTA: En l'anterior Annex s'ha inclòs per error material el lloc de *TPA del Jutjat del Mercantil núm. 3 de València que ja està cobert i que per tant queda exclòs d'aquest. Les sol·licituds d'aquest lloc es tindran per no presentades, mantenint-se el termini de remissió de sol·licituds fins al dia 8 de maig inclusivament. L'enllaç a l'Annex rectificat és el següent:

Resolució de 2/05/2019 per la qual es rectifica l'Annex de llocs oferits

Annex de llocs oferits (Rectificat)

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 23 al  27 de maig de 2019, tots dos inclusivament

Resolució de la DGJ de 29 de maig de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data 30 d'abril de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.

 

Resolució de 6 de juny de 2019, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA.

 

Termini de sol·licituds: del 10 al 12 de juny de 2019, tots dos inclusivament

Model de sol·licitud

- Llistat provisional places adjudicades en comissió de servei.

- Llistat provisional de participants sense destinació.

- Llistat provisional de participants exclosos.

Termini d'al·legacions: del 17 al 19 de juny de 2019, tots dos inclusivament


Resolució de la DGJ de 25 de juny de 2019, per la qual es resol definitivament la convocatòria de data  de 6 de junyl de 2019, de provisió de llocs amb caràcter temporal, mitjançant comissió de servei.