NOVETATS

Llistats provisionals d'admesos i exclosos als processos selectius per a l'accés als Cossos de Gestió i Tramitació Processal i Administrativa

Ordre JUS/1272/2017, de 13 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre JUS/930/2017, de 19 de setembre, per la qual es convoca el procés selectiu per a l'accés per promoció interna al Cos de Gestió Processal i Administrativa de l'Administració de Justícia, i l'Ordre JUS/931/2017, de 25 de setembre, per la qual es convoca el procés selectiu per a l'accés per promoció interna al Cos de Tramitació Processal i Administrativa de l'Administració de Justícia per a suprimir determinades Unitats de Col·laboració de l'àmbit de gestió del Ministeri de Justícia, i s'aproven les llistes provisionals d'admesos i exclosos d'ambdós processos selectius.

Tramitació Processal i Administrativa


Gestió Processal i Administrativa